Bakan Derya Yanık, ‘Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi’nde konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın girişimciliğinin dünya çapında genişleyen rekabet ortamında yaratacağı yeni fırsatlardan dolayı ekonomik büyümeye ivme kazandıracak bir etken olarak kabul gördüğünü belirterek, “Bu süreçte ülkelerin küresel düzeyde rekabet etmesini kolaylaştıran kadın girişimciliğinin önünün açılmasında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının ne kadar önemli ve bu birlikteliğin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor.” dedi.

Yanık, Halkbank Genel Müdürlüğünce İstanbul’daki bir otelde düzenlenen “Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi”nde yaptığı konuşmada, kadınların yaratılışın ilk anından itibaren birçok kültürde bolluk ve bereketle özdeşleştiklerini, varlıklarının üretim ve verimin doğal işareti olduğunu, bu gerçekliğin bazı toplumlarda takdir edildiğini, bazılarında ise hak ettiği karşılığı bulmadığını söyledi.

Kadınların hayat kalitesi ve yaşam standardının, toplumların gelişmişlik düzeylerini yansıtan bir ayna olduğunun altını çizen Yanık, kadınların üretime katılmaları kadar, üretilen refahtan pay almalarının önemini vurguladı.

İş gücü piyasasında var olmanın ve ekonomik anlamda kendi ayaklarının üzerinde durmanın, Türkiye’nin şu anki şartlarında kadınlar için kolay ulaşılabilir hedefler arasında olduğuna işaret eden Yanık, şöyle konuştu:

“Kadınların çalışma hayatındaki vizyonları genişlemiş, artık kendi işlerini kurmaya ve istihdam sağlamaya yönelmişlerdir. Bu süreç, kadınlarımızın karar mekanizmalarında etkinliklerini artırmış, onların istihdama yön veren aktörler olmasına neden olmuştur. Kadınlar, artık keyfi olarak belirlenen sınırlarda kalan ve kendine verilenle yetinmesi beklenen kişiler olmaktan çıkmıştır. Toplumsal hayatımız, eşitlik ve adalet ilkeleriyle yoğruldukça kadınların da öz güvenleri artmıştır. Kadınlar artık potansiyellerini açığa çıkaracak, hayallerini gerçekleştirecek imkanlara daha kolay erişmeye başlamışlardır. Ne mutlu ki artık çok daha fazla değer üreten ve güçlenen kadınlara tanık oluyoruz. Şu çok iyi bilinmelidir ki kasıtlı olarak engellenmediği sürece her kadın bu sinerjinin bir parçası olabilir. Desteklendiğinde ise ciddi düzeyde artı değer katar.”

Bakan Yanık, kadın girişimcilere verilen kredi desteklerinin geri dönüş oranının yüzde 95 olduğunu, sadece bu oranın bile kadınlara küçük bir destek sağlandığında bunu katma değere dönüştürme kabiliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Bu potansiyele çok yakından şahit olduklarını ifade eden Yanık, “Üreten kadınların desteklenmesini, milli kalkınma anlayışının önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bir ülkede kalıcı refah üretmek, kadın erkek hepimizin omuz omuza çalışması ve samimi gayretleriyle mümkündür. Biz bu anlamda adaletin terazisine duyulan güveni korumak ve yüceltmekle de sorumluyuz. Çalışmaya katılım ve paylaşım noktasında sürdürülebilir bir denge kurmak zorundayız. O anlayışı korumak ve sürdürmek şüphesiz ki bizi güçlendirecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Kadın kooperatiflerini teşvik etmeye çalışıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ekonomik anlamda ülkeyi güçlendiren, kadınları destekleyen ve özel önem verdikleri bir başka üretim alanının da kooperatifler olduğuna işaret ederek, “Kooperatifler, kültürel anlamda çok yakın olduğumuz, tarihten taşıdığımız bir özellik. ‘Birlikten kuvvet doğar’ ifadesinin tam karşılığı. Kooperatif çalışmalarına katılmak, üyeleri için sermayelerinde artış, yeni pazarlara açılma gibi yeni imkanlar ifade ediyor. Bunun yanında aile ilişkilerini güçlendirme, hane içinde etkin rol alma ve bunların sonucunda da toplumsal saygınlık ve öz güvende artış sonucunu etkilediğini görüyoruz.” dedi.

Bakanlık olarak 2018’de Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ortaklığında üçlü bir protokol imzaladıklarını ve geçen günlerde de 3 yıl devam ettirmek için protokolü yenilediklerini aktaran Yanık, şöyle devam etti:

“Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü ile kooperatifçiliğin yerelde uygulanabilirliğini sağlamak ve uygulayıcılara rehberlik etmek amacıyla il müdürlüklerimizi de çalışmalara dahil ettik. Oluşturduğumuz Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grupları ile 81 ilde 2019 yılından bugüne kadar 782 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu özel çabanın ürünü olarak toplamda 38 bin 834 kadınımıza ulaştık, 352 kadın kooperatifini ziyaret ettik, 496 yeni kooperatif kurulmasına öncülük ettik. Emeklerimizin meyvesini almak bizi bir adım daha ileri taşıyor. 15 Eylül’de, Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi projemizi hayata geçirdik. Dünyaya sunacağımız alternatif bir üretim ve ticaret yöntemi olarak kooperatif projelerimizle, öncelikli olarak kadın kooperatiflerini teşvik etmeye ve kooperatiflere katılımın artmasını temin etmeye çalışıyoruz. Ayrıca, konuya ilişkin geliştirdiğimiz özel politikalarla kadınların kooperatifleşme kapasitesini ve kadın istihdamını artırmak da amaçlarımız arasında yer alıyor.”

Yanık, Türkiye’de kadınların çalışma hayatına katılımının en üst düzeyden desteklendiğini belirterek, “2019-2023 yıllarını kapsayan11. Kalkınma Planı’na göre, 2023’te yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 38,5’e yükselmesini hedefliyoruz. Şu anda bu oran yüzde 34 civarında.” dedi.

Bakan Yanık, Temmuz 2021 TÜİK verileri ve temel iş gücü göstergelerine göre, istihdam edilen kadın sayının 9 milyonu aştığını kaydetti.

“İşveren kadınlar hem üretime hem de ekonomik istikrara katkı sağlıyor”

Kadın girişimciliğini teşvik ettiklerinin altını çizen Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadın girişimciliği, kadınların bilgi ve becerileriyle birlikte yenilikçi fikirlerini ortaya koydukları, kendileri adına iş yaptıkları, katma değeri yüksek bir alan. Bu alanda işveren durumu üstlenen kadınlar hem üretime hem de ekonomik istikrara katkı sağlıyor. Kadınların istihdamına doğrudan destek oluyorlar ki yapılan araştırmalar kadın girişimcilerin ilk 5 istihdam ettiği kişinin kadın olduğunu ortaya koyuyor. Kadın girişimciliği, dünya çapında genişleyen rekabet ortamında yaratacağı yeni fırsatlardan dolayı ekonomik büyümeye ivme kazandıracak bir etken olarak kabul görüyor. Bu süreçte ülkelerin küresel düzeyde rekabet etmesini kolaylaştıran kadın girişimciliğinin önünün açılmasında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının ne kadar önemli ve bu birlikteliğin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 2018-2023 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın ekonomi bölümünde yer alan “Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasını yaygınlaştırarak kadınların ekonomik konumlarının güçlenmesinin sağlanması.” stratejisine öncelik verdiklerini ve çalışmalarını bu hedef doğrultusunda yürüttükleri vurguladı.

Yanık, kadınların istihdama katılımını kolaylaştırmak ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla Bakanlık politikalarına eşlik eden süreçte diğer kamu kurumlarıyla da çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

2021 Ağustos sonuna kadar 2 milyon 323 bin 775 kadının İŞKUR’un Aktif İş Gücü Piyasası Programları’ndan yararlandığını aktaran Yanık, kurumun kendi işini kurmak isteyen kadınlara özel hizmetler de sunduğunu, Girişimcilik Eğitim Programları ile 2007’den 2019 sonuna kadar 215 bin 658 kadına eğitim verildiğini kaydetti.

KOSGEB’in uyguladığı İleri Girişimci ve Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında kadın girişimcilere performans desteği olarak 5 bin lira ek ödeme yapıldığını aktaran Yanık, KOSGEB Girişimcilik Destekleri’nden faydalanarak işini kuran girişimcilere sunulan KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında kadın girişimciler için kredi üst limitlerinin 20 bin lira kadar daha yükseltildiğini belirtti.

Üreten Kadınlar Projesi’nin verimli ve kadınlara faydalı bir proje olduğunun altını çizen Yanık, “Kadın girişimciliğini geniş bir yelpazede teşvik eden bu proje, ülkemizin 7 bölgesine yayılmış kapsayıcı bir projedir. Bu haliyle erişilebilirliği ve faydası da ileri düzeyde olacak. Sonuçlarını da bu anlamda büyük bir heyecanla bekliyoruz. Halkbank, tecrübesi ve vizyonunda kendi işini kuran veya kurmak isteyen kadınlarımızın yarattığı sinerjiyi doğru kanalize etmiş durumda. Böylelikle ülkemizin istihdam ve girişimcilik çıtasının yükselmesine katkı sunmuş oluyorlar.” şeklinde konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir